هفدهمین نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی اصفهان گشایش یافت

هفدهمین نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی اصفهان گشایش یافت

هفدهمین نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی اصفهان گشایش یافت   هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، روز سه شنبه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی اصفهان گشایش یافت. دنیای اسراربه نقل از ایرنا، این نمایشگاه در فضایی بالغ بر چهار هزار مترمربع با حضور ۷۶ شرکت معتبر از استان