دسته بندی:

هفدهمین نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی اصفهان گشایش یافت

هفدهمین نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی اصفهان گشایش یافت   هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، روز سه شنبه در محل برگزاری نمایشگاه های بین ادامه خبر

منتشر شده در