دسته بندی:

حضور فعال و موثر گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه متالورژی تهران

مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه خبر داد: حضور فعال و موثر گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه متالورژی تهران به گزارش دنیای اسرار:هادی نباتی نژاد از حضور فعال و موثر ادامه خبر

منتشر شده در