دسته بندی:

اقبال بلند جامعه به سمت نو آوری در صنعت لباس

به گزارش دنیای اسرار:معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان: با شناخت مزیت‌های نسبی اقتصادی مناطق استان برای افق ده سال آینده دانشگاه برنامه ریزی کرده و سند راهبردی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی باید در تولید و صنعت دیده شوند

به گزارش دنیای اسرار:مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی: رشته‌های دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی با مهارتی بودنشان در ارتقاء مهارت افراد و همچنین اشتغال به کار و درآمد زایی دانش ادامه خبر

منتشر شده در