اقبال بلند جامعه به سمت نو آوری در صنعت لباس

اقبال بلند جامعه به سمت نو آوری در صنعت لباس

به گزارش دنیای اسرار:معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان: با شناخت مزیت‌های نسبی اقتصادی مناطق استان برای افق ده سال آینده دانشگاه برنامه ریزی کرده و سند راهبردی را تدوین می‌کنیم، به این صورت که تمام مراکز علمی و کاربردی در سراسر نقاط استان بر اساس مزیت‌های نسبی منطقه، منابع انسانی را در

دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی باید در تولید و صنعت دیده شوند

دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی باید در تولید و صنعت دیده شوند

به گزارش دنیای اسرار:مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی: رشته‌های دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی با مهارتی بودنشان در ارتقاء مهارت افراد و همچنین اشتغال به کار و درآمد زایی دانش آموختگان و در نهایت رونق تولید تاثیر بسیاری دارد. محبوبه میرزایی نیا مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز خانه کارگر و مرکز جامع اسلامی