دسته بندی:

نیروی انتظامی پرچم دار امنیت عمومی

نیروی انتظامی پرچم دار امنیت عمومی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان: ارتکاب به جرم نزاع منجر به جرح در ۱۵ شهرستان استان اصفهان کاهش داشته است.دنیای اسرار:فرمانده نیروی انتظامی استان ادامه خبر

منتشر شده در