صد اثر از طراحان مد و لباس در نمایشگاه عاشورایی

صد اثر از طراحان مد و لباس در نمایشگاه عاشورایی

به گزارش دنیای اسرار:معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان: اصلاح فرهنگ پوشش و حرکت در مسیر سبک زندگی ایرانی اسلامی نیز یکی دیگر از اهداف ما است. محمدحسین محمدی فشارکی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در حاشیه نمایشگاه لباس عاشورایی در گفتگوی