دسته بندی:

فولاد مبارکه نیاز صنایع پایین دستی کشور را تأمین میکند

پایگاه خبری دنیای اسرار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: فولاد مبارکه نیاز صنایع پایین دستی کشور را تأمین میکند سید ناصر موسوی لارگانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری ادامه خبر

منتشر شده در