دسته بندی:

نهضت سند دار کردن موقوفات در اوقاف ناحیه دو راه اندازی می شود

به گزارش دنیای اسرار:رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو اصفهان گفت: نهضت سند دار کردن موقوفات در این شهرستان راه اندازی می شود و بر اساس جلسات و ادامه خبر

منتشر شده در