مدارس اصفهان و برخی شهرستان‌ها روز یکشنبه تعطیل شد

مدارس اصفهان و برخی شهرستان‌ها روز یکشنبه تعطیل شد

با افزایش آلاینده‌ها مدارس اصفهان و برخی شهرستان‌ها روز یکشنبه تعطیل شد  کارگروه استانی شرایط اضطرار آلودگی هوای کلانشهر اصفهان با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها تشکیل جلسه داد و مصوب شد برخی مدارس استان روز یکشنبه تعطیل شوند. دنیای اسرار:منصور شیشه‌فروش دقایقی قبل در گفت‌وگوبادنیای اسرار اظهار داشت: کارگروه استانی شرایط اضطرار آلودگی هوای

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان