بهزاد بهادرانی مدیر ناحیۀ نورد سرد تحقق ۱۰۰درصدی اهداف ناحیۀ نورد سرد

بهزاد بهادرانی مدیر ناحیۀ نورد سرد تحقق ۱۰۰درصدی اهداف ناحیۀ نورد سرد

به گزارش دنیای اسرار:کارکنان پرتلاش نورد سرد با عنایت به راهبرد رونق تولید که از سوی مقام معظم رهبری در دستور کار قرا گرفت، تحریمها را به فرصت تبدیل کردند.برخی از این دستاوردها عبارتاند از: ثبت رکوردهای متعدد تولید روزانه و ماهانه در ماههای خرداد، تیر، آبان در خطوط اسیدشویی، آنیلینگ و شستوشوی الکترولیتی، اسکینپاس

رشد ۱۱ درصدی تولید محصولات نورد سرد

رشد ۱۱ درصدی تولید محصولات نورد سرد

رشد ۱۱ درصدی تولید محصولات نورد سرد به گزارش دنیای اسرار:با همت کارکنان سخت‌کوش ناحیۀ نورد سرد در دوماهۀ اول سال «رونق تولید»، میزان تولید محصولات سرد در این ناحیه با ۱۱ درصد رشد در دوماهه اول سال جاری به ۲۷۴ هزار تن رسید. مدیر ناحیۀ نورد سرد ضمن اعلام این خبر گفت: محصولات پوشش‌دار