دسته بندی:

شهرداری اصفهان میزبان مسابقات ورزشی نکوداشت روز اصفهان

شهرداری اصفهان میزبان مسابقات ورزشی نکوداشت روز اصفهان مسابقات بومی محلی، والیبال، بوکس، اسکیت سرعت، اسکواش، گلف و کاراته وان با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و هیات ادامه خبر

منتشر شده در