کشف کارگاه تولید داروهای نیروزای تقلبی در اصفهان

کشف کارگاه تولید داروهای نیروزای تقلبی در اصفهان

کشف کارگاه تولید داروهاینیروزای تقلبی در اصفهان رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری فردی که با دائر کردن کارگاهی اقدام به تولید داروهای نیروزای تقلبی در زمینه پرورش اندام می کرد خبر داد. به گزارش دنیای اسرار:”سعید سلیمیان” با اعلام این خبراظهار داشت: کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان اصفهان در پی کسب خبری