خلاقیت و تلاش همه دستگاه ها در نوروز ۹۸ افزایش یابد

خلاقیت و تلاش همه دستگاه ها در نوروز ۹۸ افزایش یابد

استاندار اصفهان: خلاقیت و تلاش همه دستگاه ها در نوروز ۹۸ افزایش یابد استاندار اصفهان گفت: با توجه به بازگشایی زاینده رود در نوروز ۹۸ و افزایش مسافران و گردشگران این منطقه، نهادها و سازمان ها، عزم، خلاقیت و تلاش خود را برای میزبانی مناسب از میهمانان بیشتر کنند. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازایرنا،

اساس اقتدار نیروی انتظامی، قدرت مشروع است

اساس اقتدار نیروی انتظامی، قدرت مشروع است

پایگاه خبری دنیای اسرار   اساس اقتدار نیروی انتظامی، قدرت مشروع است  معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: اقتدار که تعریف آن قدرت مشروع است، در صحنه ایران اسلامی به وقوع پیوسته و قوای کشور از جمله قوه نظامی و نیروی انتظامی هر یک در محدوده وظایف خود باعث استمرار این اقتدار هستند. به گزارش