دسته بندی:

فعالیت ۱۴ مرکز نیکوکاری در حوزه های علمیه استان اصفهان

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد؛ فعالیت ۱۴ مرکز نیکوکاری در حوزه های علمیه استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:محمدرضا متین پور، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

برپایی ۳۰۰ پایگاه ثبت‌نام حامی ایتام در استان اصفهان

برپایی ۳۰۰ پایگاه ثبت‌نام حامی ایتام در استان اصفهان بیش از ۳۰۰ پایگاه ثبت حامی ایتام و فرزندان نیازمند در مساجد، محل‌های برگزاری مراسم ملکوتی احیای لیالی قدر و مراکز ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

گزارش تصویری نمایشگاه صنایع دستی ودستاوردهای مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان

گزارش تصویری نمایشگاه صنایع دستی ودستاوردهای مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:نمایشگاه صنایع دستی ودستاوردهای مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) همزمان ادامه خبر

منتشر شده در