برگزاری لیگ بازی های فکری همراه با آموزش و مسابقه

برگزاری لیگ بازی های فکری همراه با آموزش و مسابقه

پایگاه خبری دنیای اسرار برگزاری لیگ بازی های فکری همراه با آموزش و مسابقه لیگ بازی های فکری همراه با آموزش و مسابقه روزهای شنبه هر هفته در خانه خلاقیت برگزار می شود. خانه خلاقیت و رستوران بازی وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ویژه ایام تابستان به برگزاری لیگ بازی های فکری