دسته بندی:

هشدار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره موج جدید کرونا

به گزارش دنیای اسرار:سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نگران اوج گرفتن دوباره ابتلا به بیماری کروناویروس هستیم، در صورت بی توجهی شهروندان به رعایت فاصله فیزیکی و مراقبت های ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

ارسال یک میلیون پیامک هشدار یخ زدگی برای مشترکین آبفای استان اصفهان

ارسال یک میلیون پیامک هشدار یخ زدگی برای مشترکین آبفای استان اصفهان به گزار ش دنیای اسرار:همزمان با سرد شدن هوا پیامک هشدار پیشگیری از یخ زدگی برای تمام مشترکین ادامه خبر

منتشر شده در