دسته بندی:

شهروندان برای خلاص شدن از ترافیک و آلودگی هوا از مترو استفاده کنند

پایگاه خبی دنیای اسرار   شهروندان برای خلاص شدن از ترافیک و آلودگی هوا از مترو استفاده کنند شهردار اصفهان گفت: شهروندان می توانند از شمال تا جنوب شهر به ادامه خبر

منتشر شده در