دسته بندی:

نخستین همایش مدیران گروه های عربی جهان در اصفهان برگزار می شود

نخستین همایش مدیران گروه های عربی جهان در اصفهان برگزار می شود مدیر گروه عربی دانشگاه اصفهان:  نخستین همایش بین المللی مدیران گروه های عربی جهان در روزهای سوم تا ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

عزم دانشمندان ایرانی برای ارتقاء همکاری ها با سازمان پژوهش های هسته ای اروپا(CERN)

در همایشی با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم عنوان شد: عزم دانشمندان ایرانی برای ارتقاء همکاری ها با سازمان پژوهش های هسته ای اروپا(CERN) همایش ملی بررسی نحوه همکاری دانشگاه ادامه خبر

منتشر شده در