بازدید هنرمندان از فرایند تصفیه در یکی از بزرگترین تصفیه خانه های  آب کشور

بازدید هنرمندان از فرایند تصفیه در یکی از بزرگترین تصفیه خانه های آب کشور

بازدید هنرمندان از فرایند تصفیه دریکی از بزرگترین تصفیه خانه های  آب کشور به گزارش دنیای اسرار:چند سالی که شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به منظور نهادینه کردن مصرف صحیح آب میان گروههای مختلف مردم راهکارهای بسیاری را در دستور کار قرار داد که در این میان می توان به  استفاده ظرفیت هنرمندان که به

برای سومین سال پیاپی اصفهان میزبان سیرک امپراطور ۳ شد

برای سومین سال پیاپی اصفهان میزبان سیرک امپراطور ۳ شد

برای سومین سال پیاپی اصفهان میزبان سیرک امپراطور ۳ شد اجرای سیرک بزرگ امپراطور با هنرنمایی هنرمندان سیرک بین المللی ستارگان با برنامه های جدید فوق العاده شاد و مهیج به گزارش دنیای اسرار:بهداد حمزه سلطانیان مدیریت سیرک امپراطور و بنیانگذار سیرک بدون حیوان کشور گفت که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و قدرت