بارش برف ارتفاعات گیلان سفیدپوش کرد

بارش برف ارتفاعات گیلان سفیدپوش کرد

پایگاه خبری دنیای اسرار: بارش برف ارتفاعات گیلان سفیدپوش کرد – نفوذ سامانه بارشی و کاهش دما سبب شد که برخی ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان گیلان از شامگاه گذشته شاهد بارش برف در فصل بهار باشند. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازخبرنگار مهر، از شامگاه گذشته با کاهش دمای هوا و نفوذ ساماناه بارشی