گزارش تصویری مراسم یادواره امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی وچهلمین روزشهدای مردم یاری  هوانیروز

گزارش تصویری مراسم یادواره امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی وچهلمین روزشهدای مردم یاری هوانیروز

گزارش تصویری مراسم یادواره امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی وچهلمین روزشهدای مردم یاری هوانیروز به گزار ش دنیای اسرار: مراسم یادواره امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی وچهلمین روزشهدای مردم یاری هوانیروزباحضورمسئولین لشکری استان ،فرماندهان وآحاد مردم شهید پرور استان اصفهان درگلستان شهدا برگزار گردید. عکاس :احسان حسین آبادی