پزشکی قانونی: پیکرهای تحویلی قربانیان حادثه سقوط هواپیما شناسایی شد

پزشکی قانونی: پیکرهای تحویلی قربانیان حادثه سقوط هواپیما شناسایی شد

پایگاه خبری دنیای اسرار پزشکی قانونی: پیکرهای تحویلی قربانیان حادثه سقوط هواپیما شناسایی شد رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: تاکنون هیچ پیکر کاملی از قربانیان حادثه سقوط هواپبمای ای تی آر مسیر تهران – یاسوج تحویل ما نشده اما تمام قطعات پیکرهای جان باختگان که تاکنون به پزشکی قانونی ارجاع شده است، شناسایی شده اند.