دسته بندی:

مجموعه ورزشی کارگران شهرستان شاهین شهر و میمه احداث می شود

رئیس هیئت ورزش کارگری استان اصفهان گفت: به زودی مجموعه ورزشی کارگران شهرستان شاهین شهر و میمه احداث می شود.به گزارش دنیای اسرار، قاسم ستاری اظهار داشت: با بیان اینکه ادامه خبر

منتشر شده در