مجموعه ورزشی کارگران شهرستان شاهین شهر و میمه احداث می شود

مجموعه ورزشی کارگران شهرستان شاهین شهر و میمه احداث می شود

رئیس هیئت ورزش کارگری استان اصفهان گفت: به زودی مجموعه ورزشی کارگران شهرستان شاهین شهر و میمه احداث می شود.به گزارش دنیای اسرار، قاسم ستاری اظهار داشت: با بیان اینکه در استان اصفهان بیش از ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر کارگر رسمی وجود دارد اظهار داشت: ورزش از اهمیت بالایی برای رشد و تعالی