اولین دوره لیگ ورزش‌های سنتی کشور به میزبانی استان اصفهان

اولین دوره لیگ ورزش‌های سنتی کشور به میزبانی استان اصفهان

به گزارش دنیای اسرار:همزمان با تشکیل سازمان لیگ، اولین دوره لیگ ورزش‌های سنتی و بازی‌‌های بومی محلی کشور در رشته چوب‌کشی آقایان و بانوان یادواره شهید مجید قربانخانی به میزبانی هیاُت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان، طی روزهای دهم و یازدهم آذرماه برگزار می‌شود. تیم‌های چوب‌کشی آقایان و بانوان استان اصفهان با