دسته بندی:

۲۸ هزار واحد مسکونی روستایی در ایلام مقاوم‌‌سازی شدند

معاون بازسازی مسکن روستایی استان ایلام گفت: تاکنون از مجموع واحدهای مسکونی غیرمقاوم در روستاهای استان، ۲۸ هزار واحد مسکونی مقاوم‌سازی شده اند. دنیای اسرار-فاخر محمدیان  در ایلام اظهار داشت: ادامه خبر

منتشر شده در