دسته بندی:

فروشگاه‌ها موظف به تحویل فرآورده‌های غذایی از پخش‌کنندگان مجاز هستند

سخنگوی سازمان غذا و دارو : فروشگاه‌ها موظف به تحویل فرآورده‌های غذایی از پخش‌کنندگان مجاز هستند به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا- سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: همه فروشگاه‌های ادامه خبر

منتشر شده در