دسته بندی:

چهار هزار وانت بار برای اخذ کارت هوشمند ثبت نام کردند

​معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان:چهار هزار وانت بار برای اخذ کارت هوشمند ثبت نام کردندمعاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ادامه خبر

منتشر شده در