پایان تعمیرات و راه‌اندازی موفقیت‌آمیز واگن برگردان شمارۀ یک

پایان تعمیرات و راه‌اندازی موفقیت‌آمیز واگن برگردان شمارۀ یک

پایان تعمیرات و راه‌اندازی موفقیت‌آمیز واگن برگردان شمارۀ یک به گزارش دنیای اسرار:پروژۀ تعمیرات و راه‌اندازی موفقیت‌آمیز واگن برگردان شمارۀ یک فولاد مبارکه طی ۷ روز با همت و تلاش کارکنان واحد انباشت و برداشت، کارکنان دفتر فنی ناحیۀ آهن‌سازی، واحدهای تعمیرات و تعمیــــرگاه مـــرکزی، حمــــل‌ونقــــل، بازرسی فنی، حفاظت فیزیکی و ایمنی و آتش‌نشانی فولاد

تعمیرات اساسی واگن برگردان بخش آگلومراسیون

تعمیرات اساسی واگن برگردان بخش آگلومراسیون

توسط تلاشگران شرکت با موفقیت انجام شد تعمیرات اساسی واگن برگردان بخش آگلومراسیون به گزارش دنیای اسرار:مهندس محمدجواد ذبیحی معاون تولید بخش آگلومراسیون با اعلام این خبر گفت : با برنامه ریزی مناسب جهت حفظ سرمایه های کارخانه تعمیرات اساسی واگن برگردان جدید که در روند تخلیه بهتر و مناسب مواد اولیه موثر بوده و