میزبانی ایران از ۱۰ مسابقه شطرنج اوپن بین المللی در سال ۹۷

میزبانی ایران از ۱۰ مسابقه شطرنج اوپن بین المللی در سال ۹۷

پایگاه خبری دنیای اسرار- آبادان: رییس فدراسیون شطرنج خبر داد: میزبانی ایران از ۱۰ مسابقه شطرنج اوپن بین المللی در سال ۹۷  رییس فدراسیون شطرنج گفت:این فدراسیون در سال ۹۷ میزبانی ۱۰ مسابقه شطرنج اوپن بین المللی را پیش بینی کرده است. دنیای اسرار به نقل ازایرنا:مهرداد پهلوان زاده روز یکشنبه در گفت و گو

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان