انتشار کتاب صوتی پهلوانان طریقت عشق (زندگینامه ۶۲ شهید ورزشکار خمینی شهر) گامی نو در جهت تولید محتوای فرهنگی در عرصه ایثار و شهادت

انتشار کتاب صوتی پهلوانان طریقت عشق (زندگینامه ۶۲ شهید ورزشکار خمینی شهر) گامی نو در جهت تولید محتوای فرهنگی در عرصه ایثار و شهادت

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در راستای ارزش زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا از انتشار کتاب صوتی پهلوانان طریقت عشق (زندگینامه ۶۲ شهید ورزشکار خمینی شهر) خبر داد. به گزارش خبرنگاردنیای اسرار:دکتر محمدی افزود: فعالیت های فرهنگی در حوزه شهدای ورزشکار در الویت فعالیت