وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد اتصال کارت سوخت به کارت بانکی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد اتصال کارت سوخت به کارت بانکی

آذری جهرمی با بیان اینکه بیش از ۱۰ میلیون خودرو، کارت سوخت ندارند، گفت: با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و با هماهنگی بین دستگاهی، به جای اینکه مردم در صف بایستند با مراجعه به پورتال ملی پخش و پالایش با فشردن سه گزینه، کارت بانکی به کارت سوخت متصل می شود. وزیر ارتباطات و