«باور ۳۷۳» برتر از سامانه پاتریوت آمریکاست

«باور ۳۷۳» برتر از سامانه پاتریوت آمریکاست

«باور ۳۷۳» برتر از سامانه پاتریوت آمریکاست رئیس سازمان صنایع الکترونیک وزارت دفاع با اشاره به اینکه سامانه پدافندی «باور ۳۷۳» برتر از سامانه پاتریوت آمریکاست، گفت: ما به سامانه‌ای قوی‌تر از اس ۳۰۰ نیاز داشتیم. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازفارس: امیر سرتیپ شاهرخ شهرام ‌در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ‌شب شبکه