کوچ کاربران آیفون به اندروید/ماهانه چند گوشی از گردونه خارج میشود

کوچ کاربران آیفون به اندروید/ماهانه چند گوشی از گردونه خارج میشود

معاون وزیر ارتباطات: کوچ کاربران آیفون به اندروید/ماهانه چند گوشی از گردونه خارج میشود معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازمهر:امیر ناظمی  در مورد برنامه