مجموعه هدایای ۵٠ کشور به وزیر امور خارجه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان رونمایی شد

مجموعه هدایای ۵٠ کشور به وزیر امور خارجه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان رونمایی شد

مجموعه هدایای ۵٠ کشور به وزیر امور خارجه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان رونمایی شد با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و شهردار اصفهان مجموعه هدایای ۵٠ کشور به وزیر امور خارجه ایران در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان رونمایی شد. به گزارش  دنیای اسرار، محمد جواد ظریف در حاشیه رونمایی از هدایای

صدور ویزای الکترونیک برای گردشگران خارجی

صدور ویزای الکترونیک برای گردشگران خارجی

ظریف در اصفهان عنوان کرد صدور ویزای الکترونیک برای گردشگران خارجی ا وزیر امور خارجه با اشاره به صدور ویزای الکترونیک برای گردشگران گفت: بدین ترتیب گردشگران خارجی می‌توانند ویزای خود را بدون ثبت در گذرنامه دریافت کنند. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازمهر: محمد جواد ظریف ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه آثار