سپاه پاسداران قدرت راهبردی و ظرفیت برتر ایران است

سپاه پاسداران قدرت راهبردی و ظرفیت برتر ایران است

وزیر دفاع: سپاه پاسداران قدرت راهبردی و ظرفیت برتر ایران است وزیر دفاع در پیامی، سپاه را قدرت راهبردی و ظرفیت برتر ایران توصیف و آمادگی کامل این وزارتخانه را برای پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در جهت دفاع از انقلاب اعلام کرد. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازمهر، امیر سرتیپ حاتمی