دسته بندی:

سپاه پاسداران قدرت راهبردی و ظرفیت برتر ایران است

وزیر دفاع: سپاه پاسداران قدرت راهبردی و ظرفیت برتر ایران است وزیر دفاع در پیامی، سپاه را قدرت راهبردی و ظرفیت برتر ایران توصیف و آمادگی کامل این وزارتخانه را ادامه خبر

منتشر شده در