وزیر ورزش و جوانان: فولاد مبارکه در توسعۀ ورزش بسیار موفق عمل کرده است

وزیر ورزش و جوانان: فولاد مبارکه در توسعۀ ورزش بسیار موفق عمل کرده است

وزیر ورزش و جوانان: فولاد مبارکه در توسعۀ ورزش بسیار موفق عمل کرده است دنیای اسرار:هم زمان با دومین روز از ایام الله دهۀ فجر دکتر مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، که به منظور افتتاح چند طرح ورزشی به استان اصفهان سفر کرده بود، به همراه مهندس زهرا سعیدی نمایندۀ مردم مبارکه در