دسته بندی:

نمایشگاه جشنواره ملی حرکت در اصفهان گشایش یافت

با حضور وزیر علوم: نمایشگاه جشنواره ملی حرکت در اصفهان گشایش یافت نمایشگاه جشنواره ملی حرکت روز دوشنبه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالن حجاب دانشگاه اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در