دسته بندی:

صدور ویزای الکترونیک برای گردشگران خارجی

ظریف در اصفهان عنوان کرد صدور ویزای الکترونیک برای گردشگران خارجی ا وزیر امور خارجه با اشاره به صدور ویزای الکترونیک برای گردشگران گفت: بدین ترتیب گردشگران خارجی می‌توانند ویزای ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

لزوم برگزاری نشست مشترک میان سفرای آفریقایی و مدیران اصفهان برای تبادلات تجاری و فرهنگی

در دیدار سفیرآفریقای جنوبی با شهردار اصفهان مطرح شد: لزوم برگزاری نشست مشترک میان سفرای آفریقایی و مدیران اصفهان برای تبادلات تجاری و فرهنگی به گزارش دنیای اسرار:در دیدار شهردار ادامه خبر

منتشر شده در