قدردانی جامعه پزشکی از زحمات کارگران

قدردانی جامعه پزشکی از زحمات کارگران

قدردانی جامعه پزشکی از زحمات کارگران به گزارش دنیای اسرار:جامعه پزشکی اصفهان؛ همزمان با روز جهانی کار و کارگر و به منظور پاسداشت خدمات کارگران زحمتکش و غیور استان اصفهان، اقدام به ویزیت رایگان مراجعان پر توان و تلاش گر کارگر می نمایند. دکتر عباسعلی جوادی، کارگران را بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد،