قدردانی جامعه پزشکی از زحمات کارگران

قدردانی جامعه پزشکی از زحمات کارگران

قدردانی جامعه پزشکی از زحمات کارگران به گزارش دنیای اسرار:جامعه پزشکی اصفهان؛ همزمان با روز جهانی کار و کارگر و به منظور پاسداشت خدمات کارگران زحمتکش و غیور استان اصفهان، اقدام به ویزیت رایگان مراجعان پر توان و تلاش گر کارگر می نمایند. دکتر عباسعلی جوادی، کارگران را بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد،

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان