دسته بندی:

کره جنوبی در زمینه گردشگری و مترو آماده همکاری با اصفهان است/ تبادل اطلاعات در حوزه شهری میان کره جنوبی و اصفهان

در دیدار سفیر کره جنوبی با شهردار اصفهان مطرح شد: کره جنوبی در زمینه گردشگری و مترو آماده همکاری با اصفهان است/ تبادل اطلاعات در حوزه شهری میان کره جنوبی ادامه خبر

منتشر شده در