طرح پارک حاشیه ای هوشمند در ۱۳ خیابان شهر اصفهان اجرا می شود

طرح پارک حاشیه ای هوشمند در ۱۳ خیابان شهر اصفهان اجرا می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان: طرح پارک حاشیه ای هوشمند در ۱۳ خیابان شهر اصفهان اجرا می شود معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای از اول خرداد در۱۳ خیابان شهر اصفهان اجرا می شود. به گزارش  دنیای اسرار، داریوش امانی با اشاره به اجرای

پارک شرق، سرمایه سبزاصفهان است

پارک شرق، سرمایه سبزاصفهان است

پارک شرق، سرمایه سبزاصفهان است آماربرداری از عرصه جنگل طبیعی شرق برای نخستین بار انجام شد به گزارش دنیای اسرار:مدیر پارک طبیعی شرق گفت: مدیریت این مجموعه با حمایت و همراهی معاونت خدمات شهری برای نخستین بار توانسته است برای استفاده از فناوری‌های روز، از طریق پهپاد، عرصه و فضای سبز جنگل شرق اصفهان را