ارائه ۲۵۵هزار خدمت امدادی توسط مرکز تلفن ۱۹۴ در سطح کلانشهر اصفهان

ارائه ۲۵۵هزار خدمت امدادی توسط مرکز تلفن ۱۹۴ در سطح کلانشهر اصفهان

ارائه ۲۵۵هزار خدمت امدادی توسط مرکز تلفن ۱۹۴ در سطح  کلانشهر اصفهان پاسخ به سوالات شهروندان و مشترکین شرکت گاز همواره دغدغه این شرکت بوده واز آنجایی که رعایت نکردن مسائل ایمنی در حوزه گاز صدمات مالی و جانی جبران ناپذیری بر جای می گذارد، فقدان یک واحد پاسخگویی به درخواست های امدادی به همشهریان