راه اندازی خط سوم معاینه فنی پایانه جی

راه اندازی خط سوم معاینه فنی پایانه جی

راه اندازی خط سوم معاینه فنی پایانه جی به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل سازمان پایانه‌های شهرداری اصفهان: سازمان پایانه‌های شهرداری اصفهان، عنوان سازمان برتر را در بین ۱۷ سازمان وابسته به شهرداری به خود اختصاص داد.عباس محبوبی مدیرعامل سازمان پایانه‌های شهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رسالت اول این سازمان حفظ و نگهداری و