تحریم فولاد مبارکه گواه عظمت و اهمیت این شرکت است

تحریم فولاد مبارکه گواه عظمت و اهمیت این شرکت است

تحریم فولاد مبارکه گواه عظمت و اهمیت این شرکت است به گزارش دنیای اسرار:معاون هماهنگ‌کنندۀ پدافند غیرعامل کشور در جریان برگزاری همایش پدافند غیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: تحریم شرکت فــــولاد مبارکه گــــواه عظمت و اهمیــــت ایــــن شـــرکت اســــت؛ بنابراین باید با هوشیاری کامل در حفظ و حراست و تداوم تولید آن کوشا باشیم. سردار آل‌اسحاق

بر اساس اهداف پدافند غیرعامل شرکت های صنعتی نباید به کمبود مواد اولیه دچار شوند

بر اساس اهداف پدافند غیرعامل شرکت های صنعتی نباید به کمبود مواد اولیه دچار شوند

بر اساس اهداف پدافند غیرعامل شرکت های صنعتی نباید به کمبود مواد اولیه دچار شوند به گزارش دنیای اسرار:همایش پدافند غیر عامل با حضور سردار محمدحسن آل اسحاق،معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور ، مهندس عبدالحسین صفری، مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان ، مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل، معاونین، مدیران و کارکنان ذوب

رعایت اصول پدافندغیرعامل در تاسیسات آبفا استان اصفهان

رعایت اصول پدافندغیرعامل در تاسیسات آبفا استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در جمع دبیران و رابطین پدافند غیرعامل فرمانداریها و دستگاههای اجرایی استان اصفهان: رعایت اصول پدافندغیرعامل درتاسیسات آبفا استان اصفهان پایگاه خبری دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در جلسه دبیران ورابطین پدافند غیرعامل فرمانداریها و دستگاههای اجرایی استان گفت: در چند سال اخیرپرداختن به اصول پدافند