پرده ای که هوا را تصفیه می کند

پرده ای که هوا را تصفیه می کند

پرده ای که هوا را تصفیه می کند  یک تولید کننده لوازم خانگی پرده ای ابداع کرده که هوای داخل خانه را تصفیه می کند. به گزارش دنیای اسراربه نقل از خبرگزاری مهر ، شرکت ایکیا به تازگی پرده ای ابداع کرده که می تواند هوای داخل خانه را تصفیه کند. این پرده برای تصفیه