دسته بندی:

شهرداری اصفهان برای حمایت مستاجران و پیمانکاران متضرر از کرونا تمهیداتی در نظر گرفته است

شهردار اصفهان: شهرداری اصفهان برای حمایت مستاجران و پیمانکاران متضرر از کرونا تمهیداتی در نظر گرفته است محاسبه پروانه ساختمانی با تعرفه سال ۹۸ تا ۱۵ خردادماه  شهردار اصفهان گفت: ادامه خبر

منتشر شده در