الکترونیکی شدن تمام پرونده های تلفن ثابت مشتریان در سراسر کشور

الکترونیکی شدن تمام پرونده های تلفن ثابت مشتریان در سراسر کشور

مهندس صدری خبر داد: الکترونیکی شدن تمام پرونده های تلفن ثابت مشتریان در سراسر کشور       به گزارش دنیای اسرار، مهندس سیدمجید صدری با بیان اینکه فعالیت های مجموعه مخابرات در ابعاد مختلف در جهت ساده سازی فرایندها و تحقق کامل دولت الکترونیک است، تصریح کرد: تمام خدمات ارائه شده به مشتریان در بخش