پفک زمینه آلرژی و بیماری قلبی را در بزرگسالی فراهم می کند

پفک زمینه آلرژی و بیماری قلبی را در بزرگسالی فراهم می کند

مدیر کل تغذیه وزارت بهداشت : پفک زمینه آلرژی و بیماری قلبی را در بزرگسالی فراهم می کند مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پفک به علت شوری زمینه ابتلا به فشار خون و بیماری های قلبی را در بزرگسالی فراهم می کند علاوه بر آن مصرف آن