تداوم ممنوعیت تردد شبانه خودروها در شهرهای نارنجی

تداوم ممنوعیت تردد شبانه خودروها در شهرهای نارنجی

به گزارش دنیای اسرار:رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان از تداوم طرح ممنوعیت تردد شبانه خودروها در شهر های نارنجی استان خبر داد. سرهنگ” محمدرضا محمدی”، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ضمن تشکر از همکاری مردم با فرهنگ استان اصفهان در اجرای طر    ح ممنوعت های ترافیکی به اطلاع